OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení školního roku
14. 9.Zahájení výstavy Hobit – MIC Uničov, vystoupení Vokálního souboru
19. 9.Výstava  Škola , Nová galerie
22.-24. 9.Plenér VO - Oskava
27. 9.Vystoupení žáků při Imatrikulaci studentů SPŠ – Kino Uničov
28. 9.
Státní svátek
ŘÍJEN
1. 10.
Výstava Kytice, schodiště k VO
6. - 8. 10.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ – VO - Oči dokořán 2017, Šternberk

Exkurze žáků LDO v Moravském divadle Olomouc

Schůze výboru SRP ZUŠ Uničov
26.-27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek


LISTOPAD
1. 11.
Výstava Plenér 2017, vernisáž, Nová galerie
4. 11.Klavírní kurzy Uničov 2017/2018

Exkurze žáků LDO v Moravském divadle Olomouc
15. 11.

Setkání generací- koncert, výstava - Koncertní síň

17. 11.Státní svátek
17. 11.Soustředění Smyčcového orchestru - Uničov
17. 11.Mimořádná zkouška tanečního oboru - Uničov
23. 11.Čtvrtletní konference
23. 11.Členská schůze SRP ZUŠ Uničov
30. 11.-2. 12.Pěvecká soutěž Olomouc  2017
PROSINEC
Třídní besídky
1. - 2. 12.Taneční soutěž Naruby - Brno
2. 12.Klavírní kurzy Uničov 2017/18
9. 12.Vystoupení Dechového orchrestru – Kino Uničov
10. 12.Adventní koncert v Dlouhé Loučce (Kytarový orchestr, Dechový orchestr a Taneční obor)
10. 12.Koncert žáků - Šumvald
12. 12.Adventní koncert pro klub seniorů v Libině
13. 12.Výstava Bílá zima, Nová galerie
Koledové dárečky pro MŠ
Adventní koncert pro seniory – Dolní Sukolom
16. 12.Vánoční koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov – Koncertní síň Uničov
Vánoční koncert pro seniory – Dolní Sukolom
21. 12.Vánoční představení žáků LDO
21. 12.Vánoční koncert v Kulturním domě v Libině
23. 12. -2. 1.Vánoční prázdniny
LEDEN
Třídní besídky
16. 1.Etudy pro radost
17. -18. 1.Pololetní přehrávky ve hře na klavír a keyboard
25. 1.Školní kolo soutěže ZUŠ – sólový a komorní zpěv
27. 1.Klavírní kurzy
Školní kolo soutěže ZUŠ – hra na dechové nástroje
Otevřené hodiny TO
ÚNOR
Třídní besídky
1. 2.Klávesový podvečer
2. 2.Pololetní prázdniny
8. 2.Pěvecký podvečer
13. 2.Pololetní koncert
14. 2.Výstava Červené zelí, vernisáž, Nová galerie ZUŠ
15. 2.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – sólový a komorní zpěv, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc
17. 2.Klavírní kurzy 2017/2018
22. 2.Okresní přehlídka talentovaných klavíristů, ZUŠ Litovel
27. 2.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na dechové nástroje dřevěné, ZUŠ Uničov
28. 2.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na dechové nástroje žesťové + zobcové flétny, ZUŠ
Šternberk
28. 2.Kytarový minifestival „Kytarové středy“ – Koncert pro 64 strun
BŘEZEN
1. 3.Jarní koncerty mladších žáků
2. 3.Školní kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na bicí nástroje
2. 3.Zkouška a interní představení Smyčcového orchestru a Tanečního oboru, Koncertní síň
5. - 9. 3.Jarní prázdniny
14. 3.Jarní koncerty mladších žáků
14. - 15. 3.Přehlídka Dětská scéna - přednes
17. 3.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – Taneční obor, ZUŠ Žerotín
18. 3.Klavírní kurzy – Koncert na rozloučenou, Sálek ZUŠ
20. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – sólový a komorní zpěv, ZUŠ Žerotín, Olomouc
21. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na bicí nástroje, ZUŠ Šternberk
21. 3.Kytarový minifestival „Kytarové středy“ – Kytarový podvečer
23. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – hra smyčcových souborů a orchestrů, ZUŠ Hranice
23. 3.Vystoupení kytarového orchestru na Koncertě kytarových souborů a orchestrů, Olomouc
27. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – Hra na dechové nástroje žesťové, ZUŠ Zábřeh
28. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – Hra na dechové nástroje dřevěné, ZUŠ Hranice
29. - 30.Velikonoční prázdniny
DUBEN
2. 4.Státní svátek
6. 4.VEČER POPULÁRNÍCH MELODIÍ
9. 4.Exkurze žáků LDO v Moravském divadle Olomouc
10. 4.Krajská přehlídka talentovaných klavíristů - Zábřeh
10. 4.VÝSTAVA KOČEK, Vernisáž, Nová galerie ZUŠ
11. 4.Kytarová středa
12. 4.Přehrávky žáků I. a II. absolventského koncertu a závěrečné zkoušky žáků III. absolventského koncertu
14. 4.Krajské kolo TO
17. 4.1. KONCERT ABSOLVENTŮ, sálek ZUŠ
17. 4.Okresní přehlídka akordeon a keyboard - Litovel
Krajské kolo Dětské scény – přednes
19. 4.Čtrvrtletní konference
19. 4.Školní přehlídka komorní hry klávesových nástrojů
24. 4.Schůze výboru SRP ZUŠ Uničov
24. - 25. 4.Nitranské jaro – kytarový festival
26. 4.2. KONCERT ABSOLVENTŮ, sálek ZUŠ
27. -29. 4.Ústřední kolo – sólový a komorní zpěv
28. - 29. 4.Taneční soutěž Na špičkách, Brno
KVĚTEN
1. 5.Státní svátek
2. 5.Koncert klavíristů – KEA Olomouc
3. 5.Představení TO - EMOCE, Kino Uničov
3. - 6. 5.Ústřední kolo – dechové nástroje
9. 5.Kytarová středa, sálek
10. 5.Exkurze VO, výstavy Olomouc
10. 5.Klávesový podvečer
11. - 12. 5.Ústřední kolo – smyčcové orchestry
12. 5.Taneční soutěž, Olomouc
13. 5.Koncert DO, Kino Uničov
Koncert pro MŠ Libina
15. 5.Vystoupení hudebních hrátek
15. 5.Koncert v Kulturním domě v Libině
16. 5.Výstava KVĚTY 2018 - Rozeta, vernisáž, Nová galerie ZUŠ
17. 5.Regionální přehlídka čtyřruční hry na klavír, Olomouc
21. -22. 5.Výchovné koncerty pro ZŠ a MŠ Uničov
22. 5.2. přehrávky a zkoušky absolventů
24. 5.ZUŠ OPEN
25. 5.Regionální přehlídka smyčcových duet
30. 5.Představení LDO pro školy
Představení LDO pro rodiče
31. 5.Představení TO a LDO – Malý princ, sál Kina
28. 5. - 8. 6.Zápis a talentové zkoušky nových žáků
ČERVEN
Třídní besídky
5. 6.Výstava absolventských prací, Masarykovo nám. 5, 1. patro
6. 6.3. KONCERT ABSOLVENTŮ, Koncertní síň
9. 6.Taneční soutěž, Hradec Králové
4. - 15. 6.Postupové zkoušky
19. 6.Výtvarná exkurze, Šternberk
19. 6.ZÁVĚREČNÝ KONCERT, koncertní síň
20. 6.Kytarová středa, sálek
21. 6.Závěrečná konference
21. 6.Klavírní pódium, sálek
24. 6.Koncert  DO Loštice
27. 6.Československý den – Praha
27. 6.Janáčkova filharmonie dětem - Ostrava
29. 6.Vydávání vysvědčení
29. - 30. 6.Koncert DO Piešťany