OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název školy dle zřizovací listiny: Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190
Sídlo školy: 783 91 Uničov, Litovelská 190
Odloučená pracoviště:
783 91 Uničov, Masarykovo náměstí 5
788 05 Libina 521
Právní forma: Příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 004 163
IČO: 47654244
IZO: 047654244

 

Kapacita školy: 640 žáků
Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický
Studium: přípravné, základní, pro dospělé

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Smetanová
Statutární zástupkyně ředitelky: Anna Szárazová
Telefon: 585 054 210
Fax: 585 054 210

Zřizovatel: Olomoucký kraj
Právní forma: kraj, IČO 60 609 460
Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

 

ZUŠ se řídí Vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. ze dne 2. 2. 2005 a Zřizovací listinou čj. 945/2001 ve znění dodatků č. 1 – 4 a č. 5 ze dne 24. 6. 2005