OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

BLAHOPŘEJEME!


František Vomáčka, žák ze třídy Martina Kadlčíka, si přivezl z krajského kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje v Hranicích vavřín vítěze v oboru hra na zobcovou flétnu.

Členové Smyčcového souboru ZUŠ Uničov získali 1. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Škoda, že vítězové této kategorie dle regulí soutěže nemohli postoupit do ústředního kola. Malí muzikanti by si to za svůj výkon pod vedením paní učitelky Aleny Zouharové jistě zasloužili. Porota krajského kola v Mohelnici soubor ocenila ještě zvláštním uznáním za zajímavou dramaturgii soutěžního programu.

(zveřejněno: 2009-03-25 08:18:07)