OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

MASO nominováno na přehlídku v Bechyni
16.-19. 10. 2008 Soubor Unisex (dívčí skupina žaček literárně-dramatického oboru, II. cyklu) byl nominován na celostátní přehlídku studentského divadla Setkání v Bechyni. Skupina bude reprezentovat školu s představením MASO, které je osobní zpovědí žaček, týkající se vlastního těla, jeho předností, nedostatků. V rámci přehlídky se žačky zúčastní i dílny vedené zahraničním lektorem Ewanem McLarenem a dramaturgyní divadla Minor Petrou Zámečníkovou. Unisex vystoupí v sobotu 18. 10. v 11:20 v kulturním domě v Bechyni.

(zveřejněno: 2008-11-02 14:21:47)