OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Podzimní výstava 2013Vernisáž, PODZIMNÍ výstava 2013

Děkujeme flétnovému kvartetu za hudební zahájení vernisáže

a všem přítomným za účast a podzimní barevnost,

kterou jste přispěli do barevné kompozice.


 

 
(zveřejněno: 2013-09-24 21:52:45)