OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

VýstavaDěkuji panu učiteli Janu Charfreitagovi a jeho žákům za hudební zahájení vernisáže, paní ředitelce Tamaře Frömlové za úvodní slovo a všem, kteří přišli za účast, pozornost a podporu.
Hana Čermáková

(zveřejněno: 2014-02-06 20:51:33)