OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Poděkování


Chtěla bych jménem DDM Vila Tereza poděkovat paní učitelce Čermákové a paní učitelce Šnajdrové a hlavně žákům výtvarného oboru ZUŠ Uničov za přípravu obrázků s pirátskou a mořskou tematikou. Obrázky jsme použili jako výzdobu na dětském maškarním karnevale dne 9. 3. 2014 v sokolovně ve Střelicích.
Ještě jednou děkujeme za spolupráci.
Za DDM Vila Tereza Uničov L. Ottová

Piráti a moře


(zveřejněno: 2014-04-01 22:57:57)