OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Základní umělecká škola
Uničov, Litovelská 190
Sídlo školy:
783 91 Uničov, Litovelská 190
[ mapa ]
Odloučená pracoviště:
783 91 Uničov, Masarykovo n. 5
[ mapa ]
788 05 Libina 521
[ mapa ]

Obory: hudební, výtvarný,taneční, literárně-dramatický

Studium: přípravné, základní,
pro dospělé

Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Smetanová

Statutární zástupkyně ředitelky:
Anna Szárazová


Telefon: 585 054 210
Fax: 585 054 210
E-mail: info@zusunicov.cz

ID datové schránky: 7xkghgr
Návštěvníci on-line:  15
Kliknutí za akt. den: 169
Kliknutí za akt. měsíc: 11221
Kliknutí celkem: 570111

Pozvánka SRPŠ při ZUŠ v Uničově


Vážení rodiče a přátelé ZUŠ v Uničově,
srdečně Vás zveme na Plenární schůzi SRPŠ při ZUŠ v Uničově a Ustavující schůzi Spolku rodičů a přátel ZUŠ Uničov, které se uskuteční v úterý 10. 11. 2015 v 16,30 hod – v sálku ZUŠ Uničov, Masarykovo nám. 5 -   s následujícím programem:

Plenární schůze SRPŠ při ZUŠ v Uničově
1) Zpráva o činnosti SRPŠ ve šk. r. 2014/2015
2) Zpráva o hospodaření SRPŠ ve šk. r. 2014/2015
3) Návrh na založení Spolku rodičů a přátel ZUŠ Uničov
4) Závěr

Ustavující schůze Spolku rodičů a přátel ZUŠ Uničov
1) Volba orgánů ustavující schůze
2) Přijetí rozhodnutí o schválení úplného znění stanov SRP ZUŠ Uničov
3) Volba členů výboru SRP ZUŠ Uničov
4) Volba předsedy SRP ZUŠ Uničov
5) Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku
6) Schválení návrhu příspěvku na podporu činnosti školy ve výši 200,- Kč za žáka
7) Diskuse, závěr

Uničov, 23.10 2015

(zveřejněno: 2015-10-23 19:54:35)