OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Výstava - Sálek ZUŠ


 


Bronislava Šnajdrová, narozena 1973 ve Šternberku. Dlouholetá žákyně VO tehdejší LŠU v Uničově. V letech 1987-1992 navštěvovala Gymnázium v Uničově. V letech 1992-1998 studovala na FF UP v Olomouci, obor česká filologie - výtvarná výchova.
Věnuje se kresbě a malbě. Od roku 1995 měla na tři desítky samostatných a společných výstav.
Od roku 2006 pracuje jako učitelka VO v ZUŠ v Uničově. Žije v Olomouci-Chválkovicích.

"...Poloha práce Bronislavy Šnajdrové je svým způsobem tradiční. Věnuje se kresbě a malbě, která u ní převažuje. Námět vybírá od krajiny přes zátiší po geometrické variace. Specifická je u ní vysoká četnost a osobní citlivost, s níž motivy zpracovává..."

Denisa Bytelová, Ateliér č.14-15, 2011


(zveřejněno: 2015-11-15 12:02:30)