OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Krajské kolo Wolkrův Prostějov


Úspěchy literárně-dramatického oboru

V pátek 18. března jsme se zúčastnili s žáky naší školy krajského kola Wolkrova Prostějova v uměleckém přednesu.  Vystoupila Klára Opichalová, Hugo Hron, který si odvezl Cenu poroty, a Veronika Vojáčková odjížděla s doporučením k postupu na celostátní přehlídku.

V sobotu 19. března jsme prezentovali na krajském kole divadelní přehlídky Wolkrova Prostějova a Mladé scény soubor Zhasni! s představením Vernisáž (performance s prvky site specifik), poukazujícím na nesmyslnost některých postojů české společnosti k otázce jinakosti a uprchlictví. Získali jsme doporučení k postupu na celostátní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Gratulujeme souboru, jmenovitě Kláře Opichalové, Veronice Vojáčkové, Lucii Kucharikové, Hugu Hronovi, Pavlíně Košákové a Alici Růžičkové. Zvláštní poděkování patří Pavlíně Košákové za přípravu a namalování obrazů, které jsou v představení použity.

Jana Jurkasová


(zveřejněno: 2016-03-31 10:00:36)