OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Klavírní kurzy- KONCERT NA ROZLOUČENOU


Na tomto koncertě bude pořizována fotodokumentace pro účely archivace v kronice o činnosti školy.


(zveřejněno: 2018-11-19 15:42:13)