OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁŘÍ
3. 9. Zahájení školního roku
19. 9.Výstava  Cestování , Nová galerie
22. 9.Vystoupení Smyčcového orchestru, Vokálního souboru a sólistů v Prostějově
28. 9.Klavírní kurzy Uničov 2018
28. 9.
Státní svátek
ŘÍJEN
13. 10.
Klavírní kurzy Uničov 2018
13. 10.
Soustředění Smyčcového orchestru
17. 10.
Vernisáž výstavy VÝZVA, Nová galerie
23. -24. 10.
Valná hromada AZUŠ ČR - Oomouc
25. 10.Slavnostní koncert k výročí republiky – Dlouhá Loučka
26. 10.Slavnostní koncert k výročí republiky – KS Uničov
28. 10. Státní svátek
29. - 30. 10.
Podzimní prázdniny
30. 10.Klavírní kurzy Uničov 2018
LISTOPAD
3. 11.Klavírní kurzy Uničov 2018
3. 11.Soustředění  Dechového orchestru
3. 11.MenArt Praha
Výstava k žáků VO k výroční republiky – Koncertní síň Uničov
7. - 8. 11.Klavírní soutěž "Mozart opět v Olomouci"
13. 11.Koncert pro seniory – Dolní Sukolom
15. 11.

Setkání generací- koncert, vernisáž výstavy - Koncertní síň uničov

17. 11.Státní svátek
22. -24. 11.Pěvecká soutěž Olomouc  2017
21. 11.Čtvrtletní konference
21. 11.Členská schůze SRP ZUŠ Uničov
25. 11.Klavírní kurzy Uničov 2018
27. 11.Klávesový podvečer věnovaný skladbám česko-slovenských autorů
28. 11.
Představení pro ZŠ Malý princ - Taneční a literárně-dramatický obor
PROSINEC
Třídní besídky
1. - 2. 12.Taneční soutěž Naruby - Brno
2. 12.Koncert Dechového orchrestru – Kino Uničov

Výstava Malba, Nová galerie
3. - 5. 12.Koledové dárečky pro MŠ
11. 12.Kytarový festival „Kytarové dny“

Adventní koncert pro klub seniorů v Libině
11. 12.Česko zpívá koledy
14. 12.Vánoční koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov – Litovel
15. 12.Vánoční koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov - Koncertní síň uničov

Adventní koncert pro seniory – Dolní Sukolom

Workshop LDO s rodiči

Vánoční koncert v Kulturním domě v Libině
22. 12. -2. 1.Vánoční prázdniny
LEDEN
Třídní besídky
5. 1.Projekt ČF a ZUŠ - společná zkouška, Praha
16. 1.Přehrávka problematických žáků
22. - 25. 1.Pololetní přehrávky ve hře na klavír a keyboard
23. 1.Pololetní konference
23. 1.Školní kolo soutěže ZUŠ – ve hře na EKN
24. 1.Školní kolo soutěže žáků ZUŠ v KH s převahou dechových nástrojů
Smyčcový podvečer
Otevřené hodiny TO

ÚNOR
1. 2.Pololetní prázdniny
Třídní besídky
Kytarový festival Kytarové dny - improvizace
6. 2.Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů - Šternberk
7. 2.POLOLETNÍ KONCERT, sálek ZUŠ