OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Přijímací řízení a zápis nových žáků pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci a zájemci o studium v naší škole,

rádi bychom Vás informovali, že přijímací řízení a zápis nových žáků se uskuteční

v ZUŠ Uničov 31. 5. -2. 6. 2017

Přihlásit děti k zápisu můžete prostřednictvím  online přihlášky,
ke studiu jsou žáci přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky.


Hudební obor - denně 31. 5. – 2. 6. / 13 – 17 hodin / kancelář ZUŠ, Litovelská 190

Taneční obor - čtvrtek 1. 6. / 15.30 /  taneční sál, Masarykovo náměstí 5
(přezůvky, cvičební úbor s sebou)

Výtvarný obor - čtvrtek 1. 6. / 16.30 / učebna VO, Masarykovo náměstí 5

Literárně-dramatický obor - středa 31. 5. / 16.00 – 16. 30 /
učebna LDO, Litovelská 190

Pokud se talentové zkoušky nemůžete zúčastnit, v odůvodněných případech je možné domluvit si na telefonním čísle 585 054 210, nebo osobně v kanceláři školy, náhradní termín.


Podmínky přijetí žáka ke studiu v ZUŠ Uničov

1. Ověření talentových předpokladů u přijímací zkoušky

Předpoklady pro studium v hudebním oboru: hudební sluch a rytmické cítění
talentová přijímací zkouška: zpěv připravené lidové písně, opakování jednoduchých melodických motivů (melodická ozvěna), vytleskání jednoduchého rytmu ( rytmická ozvěna )

Předpoklady pro studium ve výtvarném oboru: cit pro linii, tvar a barvu, fantazie
talentová  přijímací zkouška: kresba, malba, případně modelování dle zadání

Předpoklady pro studium v literárně-dramatickém oboru: schopnost komunikace, adaptace v prostředí a kolektivu, řečové a pohybové předpoklady
talentová přijímací zkouška:  recitace nebo četba textu vlastního nebo předloženého a rozhovor učitele s uchazečem

Předpoklady pro studium v tanečním oboru: hudebně - rytmické vnímání a pohybové dispozice
talentová přijímací zkouška:  běh a chůze podle hudebního doprovodu, pohybová improvizace na hudební doprovod, vytleskávání rytmu a ověření uvolněnosti kyčelních kloubů, pružnosti páteře a  schopnosti koordinace pohybu

2. Věk žáka

Přípravné studium : žák k datu přijetí  (k 1.  9. 2017 ) musí dovršit věku 5 let

Základní studium  1. ročník I. stupně : žák k datu přijetí (1. 9. 2017 ) dovrší věku 7 nebo více let

Základní studium  1. ročník II. stupně : žák k datu přijetí (1. 9. 2017 ) dovrší věku 14 nebo více let


3. Kapacita školy ve zvoleném oboru


4. Souhlas rodičů (zákonných zástupců) se vzděláváním žáka v ZUŠ vyjádřený podpisem přihlášky