OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení školního roku
14. 9.Zahájení výstavy Hobit – MIC Uničov, vystoupení Vokálního souboru
19. 9.Výstava  Škola , Nová galerie
22.-24. 9.Plenér VO - Oskava
27. 9.Vystoupení žáků při Imatrikulaci studentů SPŠ – Kino Uničov
28. 9.
Státní svátek
ŘÍJEN
1. 10.
Výstava Kytice, schodiště k VO
6. - 8. 10.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ – VO - Oči dokořán 2017, Šternberk

Exkurze žáků LDO v Moravském divadle Olomouc

Schůze výboru SRP ZUŠ Uničov
26.-27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
LISTOPAD
1. 11.
Výstava Plenér 2017, vernisáž, Nová galerie
4. 11.Klavírní kurzy Uničov 2017/2018

Exkurze žáků LDO v Moravském divadle Olomouc
15. 11.

Setkání generací- koncert, výstava - Koncertní síň

17. 11.Státní svátek
17. 11.Soustředění Smyčcového orchestru - Uničov
17. 11.Mimořádná zkouška tanečního oboru - Uničov
23. 11.Čtvrtletní konference
23. 11.Členská schůze SRP ZUŠ Uničov
30. 11.-2. 12.Pěvecká soutěž Olomouc  2017
PROSINEC
Třídní besídky
1. - 2. 12.Taneční soutěž Naruby - Brno
2. 12.Klavírní kurzy Uničov 2017/18
9. 12.Vystoupení Dechového orchrestru – Kino Uničov
10. 12.Adventní koncert v Dlouhé Loučce (Kytarový orchestr, Dechový orchestr a Taneční obor)
10. 12.Koncert žáků - Šumvald
12. 12.Adventní koncert pro klub seniorů v Libině
13. 12.Výstava Bílá zima, Nová galerie
Koledové dárečky pro MŠ
Adventní koncert pro seniory – Dolní Sukolom
16. 12.Vánoční koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov – Koncertní síň Uničov
Vánoční koncert pro seniory – Dolní Sukolom
21. 12.Vánoční představení žáků LDO
21. 12.Vánoční koncert v Kulturním domě v Libině
23. 12. -2. 1.Vánoční prázdniny
LEDEN
Třídní besídky
16. 1.Etudy pro radost
17. -18. 1.Pololetní přehrávky ve hře na klavír a keyboard
25. 1.Školní kolo soutěže ZUŠ – sólový a komorní zpěv
27. 1.Klavírní kurzy
Školní kolo soutěže ZUŠ – hra na dechové nástroje
Otevřené hodiny TO
ÚNOR
Třídní besídky
1. 2.Klávesový podvečer
2. 2.Pololetní prázdniny
8. 2.Pěvecký podvečer
13. 2.Pololetní koncert
14. 2.Výstava Červené zelí, vernisáž, Nová galerie ZUŠ
15. 2.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – sólový a komorní zpěv, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc
17. 2.Klavírní kurzy 2017/2018
22. 2.Okresní přehlídka talentovaných klavíristů, ZUŠ Litovel
27. 2.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na dechové nástroje dřevěné, ZUŠ Uničov
28. 2.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na dechové nástroje žesťové + zobcové flétny, ZUŠ
Šternberk
28. 2.Kytarový minifestival „Kytarové středy“ – Koncert pro 64 strun
BŘEZEN
1. 3.Jarní koncerty mladších žáků
2. 3.Školní kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na bicí nástroje
2. 3.Zkouška a interní představení Smyčcového orchestru a Tanečního oboru, Koncertní síň
5. - 11. 3.Jarní prázdniny
14. 3.Jarní koncerty mladších žáků
15. 3.Podvečer populárních písní
17. 3.Klavírní kurzy – Koncert na rozloučenou, Sálek ZUŠ
19. 3.Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ – Taneční obor, ZUŠ Žerotín
20. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – sólový a komorní zpěv, ZUŠ Žerotín, Olomouc
21. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – hra na bicí nástroje, ZUŠ Šternberk
21. 3.Kytarový minifestival „Kytarové středy“ – Kytarový podvečer
23. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – hra smyčcových souborů a orchestrů, ZUŠ Hranice
23. 3.Vystoupení kytarového orchestru na Koncertě kytarových souborů a orchestrů, Olomouc
27. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – Hra na dechové nástroje žesťové, ZUŠ Zábřeh
28. 3.Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ – Hra na dechové nástroje dřevěné, ZUŠ Hranice
29. - 30.Velikonoční prázdniny

 

<< <  Stránka 4 z 4

j 19, 2015