OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Blahopřejeme žákům i učitelům k dosaženým soutěžním výsledkům
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – 24. 2. 2009 ZUŠ Šternberk
  umístění vyučující
Hra na zobcovou flétnu:
 
Vomáčka František 1. místo s postupem Martin Kadlčík
 
Hra na příčnou flétnu:
Vitásková Kristýna 2. místo Jiřina Volochová
Kupková Pavlína 1. místo s postupem Jiřina Volochová
Hromková Zuzana 2. místo Jiřina Volochová
Hra na klarinet:
Rýznarová Lenka 2. místo Jiřina Volochová
Balatková Dominika 2. místo Jiřina Volochová
Hra na trubku:
Konrád Vojtěch 1. místo s postupem Jaroslav Voloch
Hra na baryton:
Kocurek Filip 1. místo Jaroslav Voloch
Hra na tubu:
Dvořák Jakub 1. místo Jaroslav Voloch
Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu – 26. 2. 2009 v ZUŠ Iši Krejčího
  umístění vyučující
Sólový zpěv
 
Michalíková Natálie 1. místo s postupem Emilie Zajni
Hrubanová Sára 2. místo Emilie Zajni
Rašťáková Terezie 2. místo Halina Holínková
Gajdošová Jana 2. místo Halina Holínková
Špičková Karolína 3. místo Halina Holínková
Peřinová Karolína 3. místo Emilie Zajni
Vepřeková Anna 1. místo s postupem Halina Holínková
Bahúlová Jana 2. místo Halina Holínková
Bahúlová Michaela 1. místo s postupem Halina Holínková
Okresní kolo soutěže smyčcových orchestrů a souborů – 6. 3. 2009 v ZUŠ Uničov
  umístění

vyučující

Houslový soubor ZUŠ Uničov 1. místo s postupem Alena Zouharová
Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – 12. 3. 2009 v ZUŠ Hranice
  umístění vyučující
Hra na zobcovou flétnu:
 
Vomáčka František 1. místo Martin Kadlčík
Hra na příčnou flétnu:
 
Kupková Pavlína 3. místo Jiřina Volochová
Hra na trubku:
 
Konrád Vojtěch 3. místo Jaroslav Voloch
Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu – 18. 3. 2009
v ZUŠ Žerotín Olomouc
  umístění vyučující
Sólový zpěv
Michalíková Natálie 3. místo Emilie Zajni
Vepřeková Anna 2. místo Halina Holínková
Bahúlová Michaela 3. místo Halina Holínková
Zvláštní ocenění poroty:
Mgr. Ludmila Smetanová – cena za mimořádný klavírní doprovod
Krajské kolo soutěže smyčcových orchestrů a souborů – 21. 3. 2009
v ZUŠ Mohelnice
  umístění

vyučující

Houslový soubor ZUŠ Uničov 1. místo Alena Zouharová
Zvláštní ocenění poroty:
Smyčcový soubor ZUŠ Uničov – ocenění za dramaturgii soutěžního programu
Okresní kolo soutěže v recitaci Wolkrův Prostějov – 25. 2. 2009 v Olomouci
  umístění

vyučující

Rendlová Julie 1. místo s postupem Magda Veselá
Okresní kolo recitační přehlídky Dětská scéna 17. a 18. 3. 2009 v Olomouci
  umístění

vyučující

Vojáčková Veronika postup bez umístění Magda Veselá
Hron Hugo postup bez umístění Magda Veselá
Kunst Jan 3. místo s postupem Magda Veselá
Grygar Kryštof 1. místo s postupem Magda Veselá
Vařeková Marie čestné uznání Magda Veselá
Benešová Lenka čestné uznání Magda Veselá
Krajské kolo divadelní přehlídky Mladá scéna 20. 3. v Prostějově
Soubor Unisex (představení Maso) – ocenění s návrhem do užšího výběru na národní kolo
Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna 17. 4. v Olomouci
Kryštof Grygar 1. místo s postupem Magda Veselá
Veronika Vojáčková Čestné uznání Magda Veselá
Hugo Hron Čestné uznání Magda Veselá
Jan Kunst Čestné uznání Magda Veselá
Krajská přehlídka dětských divadel Dětská scéna - Poděs v Olomouci
18. a 19. 4. v Olomouci
Soubor Nezletilí (představení "Myši patří do nebe“) - ocenění s návrhem do širšího výběru na národní přehlídku
Ocenění žáků výtvarného oboru
Cena poroty za výtvarný projekt Park na Celostátní přehlídce výtvarných oborů ve Šternberku
Ocenění za grafické práce v polské Toruni: Jiří Antes, Jan Kunst, Šimon Hruban
Ocenění v soutěži Malueme po síti: J. Výkruta, J. Zahradníček, Š. Hruban, M. Šinglovič
Ocenění za výtvarnou práci v soutěži Povodí Moravy: Karolína Melovská
Ocenění za malby v řecké Soluni: Karolína Melovská, Kamil Mráz


 

Soutěže a přehlídky

Výsledky soutěží a přehlídek s účastí našich žáků v roce 2008 ke stažení [ zde ].