OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

 

SLAVÍME 65. VÝROČÍ ŠKOLY

V září 1945 byla zřízena Městská hudební škola jako první česká škola tohoto druhu v královském městě Jiřího z Poděbrad – Uničově. Původně hudební instituce se postupně vyprofilovala ve čtyřoborovou školu, která poskytuje umělecké vzdělávání v hudebním, dramatickém, výtvarném a literárně dramatickém oboru několika stovkám žáků ročně. Výborné výsledky jsou doloženy jmény  mnoha úspěšných absolventů, kteří se postupně zařadili do profesionálního uměleckého života, ale také bezpočtem jmen „obyčejných žáků“, které ovlivnila  touha hledat  krásu, harmonii a poučení ve vybraných uměleckých oborech.

65 let znamená v životě lidském věk moudrosti, zralosti a oprávněného bilancování.
U dámy není taktní tento věk připomínat, v životě naší školy se však k tomuto jubileu rádi hlásíme. Pozvali jsme proto naše přátele, bývalé i současné žáky, jejich rodiče, bývalé kolegy a všechny příznivce, aby přišli s námi zavzpomínat na školu, učitele, koncerty či výstavy.

Na  sobotu 13. listopadu  jsme připravili zajímavý program.

Nejprve se po  mnoha letech doma představili významní absolventi na koncertě Setkání generací. Potěšením  pro všechny  bylo vystoupení houslistky Kateřiny Čiklové (Drážďany), cellistky Petry Malíškové - Holubcové (Symfonický orchestr FOK Praha), fagotisty Filipa Krytináře (Komorní filharmonie Pardubice), violisty Stanislava Vacka (Národní divadlo Brno), klavíristky  Lenky Dombaiové  (Konzervatoř Praha), kytaristky Petry Galasové (VŠMU Bratislava), trumpetisty Marka Fischera (Konzervatoř Brno)  nebo tanečnice Kláry Chládkové (Taneční konzervatoř Praha).

Premiéru měl Pěvecký sbor žáků, rodičů a přátel školy i výstava prací bývalých i současných pedagogů.

Oslavy vyvrcholily v 18. 00 hod  Slavnostním koncertem, kde se představila reprezentativní tělesa, sólisté  a soubory školy.

Vzpomínky a přání

Vzpomínky a přání


  • Setkání generací

    Setkání generací
    (34 foto)

  • Slavnostní koncert

    Slavnostní koncert
    (42 foto)