OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZÁŘÍ

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Litovel

ŘÍJEN
Výtvarné ohlédnutí – výstava žáků 1. stupně ZŠ Pionýrů, Uničov
22. 10. Večer populárních melodií – Koncertní síň Uničov
26. 10. Promenádní koncert DO ZUŠ Uničov -Masarykovo náměstí
27. 10. Školní soutěžní přehlídka „W.A. Mozart a česká klavírní tvorba“ – sálek ZUŠ

LISTOPAD
Třídní besídky pro rodiče
"PĚTILETKA" - výstava studentů PdF UP Olomouc
5. 11. Animační exkurze žáků VO - Arcidiecézní muzeum Olomouc
5. 11. Koncert "Mozart a čeští autoři klavírní literatury" sálek ZUŠ
11. 11. Koncertík žáků dechového oddělení – sálek ZUŠ
18. 11. Animační exkurze žáků VO - Arcidiecézní muzeum Olomouc
17. 11. Setkání generací – koncert učitelů a bývalých žáků ZUŠ Uničov v Koncertní síni Uničov
28. 11. Podzimní koncert Dechového orchestru ZUŠ Uničov v sále Kina Uničov. Jako host se představí DO ZUŠ Vratimov

PROSINEC
Třídní besídky pro rodiče
KRESLÍME, MALUJEME - výběr výtvarných prací žáků VO ZUŠ Uničov, které vznikly v tomto školním roce
5. 12. V programu Benefice pro Charitu vystoupí Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov – Koncertní síň Uničov
12. 12. Vánoční koncert v Bouzově
13. 12. Vánoční koncert v Medlově
19. 12. Vánoční koncert v Koncertní síni Uničov (Jubilejní koncert v nastudování Smyčcového orchestru, sborů, sólistů a 4 dirigentů – Jany Zámečníkové, Františka Mlynáře, Františka Kobzy a Tomáše Kláska – k 35. výročí Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov)
20. 12. Vánoční koncert v Litovli

LEDEN
Třídní besídky pro rodiče
Výstava VO ZUŠ Rýmařov
13. 1. Školní soutěž ve znalostech z hudební nauky
19. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů
30. 1. Vystoupení tanečního obou na Plese Charity

ÚNOR
Exotické folklórní inspirace - výstava originálních výtvarných prací dětí z Malajsie a Indonésie
3. 2. Pololetní koncert žáků a souborů školy
4. 2. Účast v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů ve Šternberku
23. 2. Školní přehlídka soutěžních programů v komorní hře a recitaci - účinkují žáci smyčcového a literárně-dramatického oboru
24. 2. Hrajeme a zpíváme s radostí sálek ZUŠ

BŘEZEN
Sopka - výstava k 10. výročí úspěšného výtvarného projektu
1. 3. Stupnice bez obav a s radostí - školní přehrávka žáků dechového oddělení
3. 3. Účast na okresní přehlídce talentovaných klavíristů v Litovli
9. 3. Hudebně-dramatický podvečer - účinkují žáci smyčcového a dramatického oddělení
15. 3. Školní přehlídka ve hře zobcových fléten
16. 3. Účast v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových nástrojů v Olomouci
17.-18. 3. Jarní koncerty nejmladších žáků v sálku ZUŠ
23. 3. Tance v literatuře pro klávesové nástroje – hudebně-taneční pásmo
27. 3. Sobotní klavírní dílna - seminář pro učitele a žáky ZUŠ. Lektoři Mária a Václav Vaitovi, profesoři Konzervatoře P. J. Vejvanovského
30. 3. Účast na krajské přehlídce talentovaných klavíristů v Zábřehu

DUBEN
Absolventi vystavují - výstava absolventů I. a II. stupně výtvarného oboru ZUŠ Uničov
6. 4. Odpolední matiné s W. A. Mozartem - pěvecký koncert v sálku školy
14. 4. Účast v krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových nástrojů ve Šternberku
16. 4. Společný klavírní koncert žáků ZUŠ Uničov a ZUŠ B. Smetany v Karviné
21. 4. Školní přehlídka komorní hry klávesových nástrojů
28. 4. Dechový podvečer - sálek ZUŠ Uničov

KVĚTEN
Třídní besídky pro rodiče
Lyžaři - výstava prací žáků VO Uničov
4. 5. 1. absolventský koncert žáků I. stupně
6. 5. 2. absolvetnský koncert žáků I. stupně
15. 5. Uničovské hudební jaro (25. ročník regionální přehlídky smyčcových duet a Přehlídka mládežnických smyčcových orchestrů) Koncertní síň Uničov
20. 5. Účast v regionální přehlídce čtyřruční hry v Olomouci
21.-22. 5. Filmani aneb Udělej si filmeček - dvoudenní workshop animovaného filmu pro žáky VO
22. 5. Setkání s tancem - vystoupení tanečního oboru v sále Kina Uničov
24.-27. 5. Den otevřených dveří a zápis nových žáků
31. 5. Učitelé dětem - koncert učitelů ZUŠ v sálku školy
ČERVEN
Třídní besídky pro rodiče
Výstava
Líšeňský profil účast žáků V0 na projektu K. Šedé, návštěva galerie
3. 6. Koncert absolventů II. stupně
7.-16. 6. Postupové a závěrečné zkoušky
12. 6. IMPROLIGA workshop dramatické improvizace
26. 6. Účast na Festivalu dechové hudby v Poděbradech
17. 6. Promenádní koncert Dechového orchestru ZUŠ Uničov, Masarykovo náměstí
22. 6. Závěrečný koncert s vyhlašováním nejúspěšnějších žáků školy
29. 6. Literární SMLS v prostorách školy
30. 6.-6. 7. Letní klavírní interpretační kurzy