OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

SRPEN
9. 8. Koncert Smyčcového orchestru s Nezmary v Telči
30. 8. Koncert Smyčcového orchestru s Nezmary v Piešťanech
31. 8 Koncert Smyčcového orchestru s Nezmary v Mohelnici
. . .
ZÁŘÍ
2. - 30. 9. Plenér 2013 – výstava prací žáků ZUŠ Uničov v Nové galerii
14. 9.

Pocta uničovskému baroku - program u sousoší sv. Jana Nepomuckého

28. 9. Festival umění – Šternberk 2013 – vystoupení souboru tanečního oddělení ZUŠ Uničov v Augustiniánském klášteře
. . .
ŘÍJEN
1.10. Týden knihoven – vystoupení žáků LDO v Knihovně Uničov
10. 10. Vernisáž Podzimní výstavy prací žáků ZUŠ Uničov v Nové galerii
17. 10. Účast komorních souborů na Diettersově soutěži ve Vidnavě
20. 10. Věneček moravských písní - autorský večer F. Kobzy k 800. výročí města
Symfonický orchestr ZUŠ a pěvecký sbor Motýli ze Šumperka v Koncertní síni
25. 10. Věneček moravských písní v Šumperku
26. - 30. 10 Podzimní klavírní kurzy v ZUŠ Uničov
30. 10. Koncert účastníků klavírních kurzů
. . .
LISTOPAD
1. 11. Zrzavý salon 2013 - přehlídka výtvarných oborů Olomouckého a Moravskoslezského kraje, Opava
1. - 3. 11 Přehlídka amatérského divadla v Uničově – účast žáků LDO
7. 11. Pěvecký podvečer v sálku ZUŠ
8. 11. Účinkování Dechového orchestru ZUŠ Uničov při odhalení sochy G.Frištenského v Litovli
Koncert Dechového orchestru při slavnostním otevření Kulturního domu v Libině
10. 11. Koncert kytarového Tria Nété v sálku ZUŠ
15. 11. Setkání generací – koncert učitelů a bývalých žáků školy v Koncertní síni
15.11-12.12. HRDINOVÉ, Miroslav Šnajdr ml.,výstava kreseb v Nové galerii
28. 11. Pohádkové melodie - hudební podvečer dechového oddělení v sálku ZUŠ
28. - 30. 11 Účast na Pěvecké soutěži Olomouc 2013
Třídní besídky v sálku ZUŠ
30. 11. Vystoupení Kytarového orchestru na Benefici pro Charitu v Koncertní síni
PROSINEC

Třídní besídky v sálku ZUŠ
7. 12. Nezmarné Vánoce – Koncert Smyčcového orchestru v Uničově
8. 12. Nezmarné Vánoce – Koncert Smyčcového orchestru v Litovli
10.-11. 12Koledový dáreček pro MŠ
12. 12. Vernisáž výstavy NAMODRO v Nové galerii
14. 12. Vánoce s Nezmary – Koncert Smyčcového orchestru v Jihlavě
16. 12. Koncert v Domově seniorů v Sukolomi
LEDEN
Třídní besídky v sálku ZUŠ
22. 1.Sněhová královna - taneční představení v Kině Uničov
25. 1. Výtvarný workshop LDO
31. 1.Školní kolo soutěže ve hře na kytaru v sálku ZUŠ
31. 1.Pololetní prázdniny
ÚNOR
10. 2.Okresní kolo Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR "Oči dokořán", ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc
13. 3.Vernisáž výstavy, fotografie, Hana Čermáková ... při zemi
18. 2.Pololetní koncert v sálku ZUŠ
20. 2.Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír – sálek ZUŠ
24. 2.Dechový podvečer v sálku ZUŠ
25. 2.Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře smyčcových nástrojů – sálek ZUŠ
25. 2Školní recitační přehlídka v učebně LDO
26. 2.Kytarový podvečer – přehlídka vítězů školního kola v sálku ZUŠ
27. 2.Večer pěveckých árií studentů Konzervatoře P.J Vejvanovského – sálek ZUŠ
28. 2Klavírní večer – sálek ZUŠ
28. 2.Okresní kolo Wolkrův Prostějov – Olomouc
BŘEZEN
1. 3.Koncert Dechového orchestru v Kině Uničov
1.-2. 3.LDO +VO workshop
4. 3.Smyčcový podvečer v sálku ZUŠ
5. 3.Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru - Šternberk
6.-7. 3Okresní kolo soutěže ve hře na klavír – Olomouc ZUŠ Žerotín
7. 3.Okresní kolo Dětské scény v Olomouci
13.-14. 3.Okresní kolo soutěže ve hře smyčcových nástrojů – sálek ZUŠ Uničov
13. 3.Máme rádi baroko - Opava
19. 3.Jarní koncerty nejmladších žáků v sálku ZUŠ
20. 3.Pěvecký podvečer populárních melodií v sálku ZUŠ
25. 3.Krajské kolo ve hře na kytaru - ZUŠ Litovel
26.-27. 3.Krajské kolo ve hře na klavír – ZUŠ Uničov
DUBEN
1.-2. 4.Krajské kolo soutěže ve hře smyčcových nástrojů – ZUŠ Iši Krejčího
2. 4.Vernisáž výstavy, reflexe dětí na výstavu-fotografie," ... při zemi",
3. 4.Krajské kolo Dětské scény Olomouc
6. 4.Mezinárodní klarinetová soutěž v Hořicích
8. 4.Dechový podvečer v sálku
10. 4.Nezmaři a Smyčcový orchestr ZUŠ v Brně
10.-11. 4.Nová konfrontace- soutěž ve hře na keyboard v Karviné
16. 4.Krajské kolo soutěžní přehlídky LDO – Olomouc ZUŠ Iši Krejčího
17.-21. 4.Velikonoce
23. 4.Školní přehlídka čtyřruční hry v sálku ZUŠ
24. 4.Kytarový podvečer v sálku ZUŠ
26. 4.Závěrečné vystoupení Tanečního oboru v sále Kina Uničov
29. 4.Koncertík žáků přípravného studia v sálku


KVĚTEN
1.- 4. 5.ÚK soutěže ve hře na klavír - Praha
2.- 3. 5.Instalace krajské soutěžní přehlídky ve Šternberku
4. 5.Taneční festival v Hranicích
5. 5.Pohádkový podvečer - keyboardy - v sálku
6. 5.Vernisáž výstavy Květy 2014
6. 5.Koncert v Olomouci - Lucie Suchá - hra na dva klavíry
6. 5.Koncert v KD Libina - Oblíbené melodie
6. 5.Mládí a Bohuslav Martinů - Polička, soutěžní přehlídka
6. 5.LIPO - Literárně-improvizační podvečer v Šatlavě
7. 5.1. absolventský koncert v sálku
9. 5.Krajská přehlídka VO - porota, vernisáž, seminář - Šternberk
13. 5.Rodinné muzicírování - v sálku
15.-18. 5.ÚK soutěže ZUŠ ve hře smyčcových nástrojů - Liberec
19.-21. 5.Výchovné koncerty a průzkum nadání MŠ, 1. třídy
20. 5.Koncert komorních souborů - sálek
21. 5.Představení LDO pro veřejnost
21. 5.Přehrávka absolventů II. stupně
22. 5.Regionální přehlídka čtyřruční hry - Olomouc
23. 5.Regionální přehlídka smyčcových duet - Uničov
24. 5.
Vystoupení dechového orchestru - IRC Uničov
24.-25. 5.Novákova klavírní soutěž - Kamenice
27. 5.Orchestrální koncert - UHJ 2014 - Koncertní síň
28. 5.Absolventské vystoupení LDO
28.-30. 5.Zápis nových žáků
28. 5.-3. 6.Soutěžní festival DO - Itálie
31. 5.Vystoupení při Kácení máje v Libině
ČERVEN
Výstava v Nové galerii "Výtvarné ohlédnutí ZŠ Pionýrů"
4. 6.Absolventské zkoušky - I. st.
6. 6.Vystoupení Rockbandu v Lošticích
6. 6.Koncert Smyčcového orchestru v Bratislavě
9.-13. 6.Postupové zkoušky
12. 6.Závěrečný koncert školy v Koncertní síni
13.-15. 6.Prague Junior Note 2014
18. 6.2. absolventský koncert v Koncertní síni
23. 6.

3. absolventský koncert v Koncertní síni s předáváním dárků

25. 6.Návštěva výstavy "Oči dokořán", bývalého augustiniánského kláštera a chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
27. 6.Ukončení vyučování, vydávání vysvědčení