OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁŘÍ
1. - 30. 9. ...léto odlétá, výstava prací žáků ZUŠ Uničov v Nové galerii
2. 9.

Vystoupení Hugo Hrona Ped.F UP dopoledne při příležitosti otevření nových prosto

11. 9.
Vystoupení při zahájení šk.r. SPŠ a SOU MKZ
18. 9.Vystoupení Lucie Suché j.h. ZUŠ IK klavírní koncert
. 28. 9.
Státní svátek
ŘÍJEN

Výstava " ... z archivu" retrospektiva prací žáků VO ZUŠ Uničov, Nová galerie
8. 10. Týden knihoven – vystoupení žáků LDO v Knihovně Uničo
8. 10.Vystoupení pro seniory - Medlov
26. 10.
Pěvecký večírek
28. 10.Státní svátek
28.10.-1.11.
Podzimní klavírní kurzy
LISTOPAD
7. 11.
Večer tance- KOČKY - kino
10.-11. 11.

Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci ZUŠ "Žerotín"

13. 11.Klavírní soutěž V.Lejska- Brno
17. 11.Státní svátek
21. 11.
Oslavy 70. výročí školy

SETKÁNÍ -Koncertní síń

Koncerty -Setkání generací, Slavnostní koncert

vystoupení tanečního a literárně-dramatického oboru
Výstava v Nové galerii ZUŠ Martin Fišr a Petr Willert
Výstava v sálku ZUŠ Bronislava Šnajdrová- "Přírodní motivy"
Výstava U Minoritů Miloš Adolf "Šité"
Výstava -schodiště budov ZUŠ -žáci výtvarného oboru "Naše obory"
25.-28.11Pěvecká soutěž Olomouc
28. 11.Soustředění SO+sboru Carmen
28. 11.Koncert pro Charitu -Dechový orchestr - Koncertní síň
PROSINEC
Třídní besídky
7.-10. 12.Tvoření s babičkou a s dědečkem "k sedmdesátinám školy"-ve výuce VO
15. 12.Vánoční program pro seniory v Sukolomi
15. 12.Vánoční koncert - Libina
16. 12.Koledový dáreček pro MŠ
17. 12.Koledový dáreček pro MŠ
19. 12.Vánoční koncert smyčcového orchestru ZUŠ Uničov "Hej Mistře"
20. 12.Vystoupení kytarového orchestru KEA Olomouc
LEDEN
Třídní besídky
10. 1.Novoroční koncert Smyčcového orchestru , Libina
15. 1.Zahájení výstavy Malebná Oskava, Oskava
20. 1.Vernisáž výstavy " ...O ZLATÉ", Nová galerie ZUŠ
ÚNOR
Třídní besídky
3. 2.Animační program VO, Muzeum moderního umění, Olomouc
4. 2.Dechový podvečer
5. 2.Školní přehlídka KH, dechové nástroje
9. 2.Školní kolo soutěže hry na kayboard
10. 2.POLOLETNÍ KONCERT
12. 2.Taneční vystoupení na plese, Nová Hradečná
12. 2.Školní kolo soutěže- smyčcové nástroje
15.-20. 2.Jarní prázdniny
23. 2.Valentýnský koncert, Libina
BŘEZEN
1. 3.
Dechový podvečer
2. 3.Okresní soutěž KH dechových nástrojů, ZUŠ Šternberk
2. 3.Smyčcový podvečer
3. 3.Okresní kolo EKN, akordeony ZUŠ Žerotín
3. 3.Třídní besídka - el. kytary
2.-3. 3.Dětská scéna - přednes Olomouc
3. 3.Zrzavý salon 2016, Opava
9. 3.Okresní kolo KH smyčce, Uničov
10. 3.My jsme malí muzikanti
11. 3.Soustředění vokálního souboru
12. 3.Smyčcová sobota
13. 3.Kytara Zlín
16. 3.Můj první koncert
16. 3.SVĚTLO, Výstava prací žáků ZUŠ, Nová Galerie ZUŠ Uničov
17. 3.Krajské kolo EKN ZUŠ Litovel
17.- 19. 3.Wolkrův Prostějov Prostějov
19. 3.Velikonoční dílna
19. 3.Krajské kolo sborové soutěže, Jeseník

22. 3.

Okresní klavírní přehlídka, Šternberk
23. 3.Krajské kolo KH dechy ZUŠ Zábřeh
23. 3.Krajské kolo soutěže akordeony ZUŠ Žerotín
23. 3.Smyčcový podvečer
24. -28. 3.Velikonoční prázdniny
30. 3.Jarní koncerty
31. 3.Koncert k poctě J.K.Mertze
DUBEN
1. 4.
Krajské kolo soutěže - KH smyčce, Zábřeh
5. 4.Koncert pro rodiče žáků Hudebních hrátek
7. 4.Podvečer populárních melodií
6.-9. 4.soustředění žáků smyčc. oddělení, Praha, ČF
8.-9. 4.Krajské kolo LDO, ZUŠ Žerotín
8.-10. 4.Pro Bohemia, Ostrava
10. 4.Koncert s ČF, Praha Rudolfinum
11. 4.Třídní besídka
12. 4.Kytarový podvečer
14. 4.Krajská klavírní přehlídka, Zábřeh
16. 4.Jarní koncert dechového orchestru, Kino Uničov
16.-17. 4.Poděs, krajská přehlídka LDO
22. 4.Koncert populárních melodií, Koncertní síň
26. 4.Školní přehlídka KH klávesového oddělení
28. 4.Pořad hudební dílny
29. 4.NEZMAŘI a Symfonický orchestr- koncert, Kino Uničov
30. 4.Taneční soutěžní přehlídka, Prostějov
KVĚTEN
Třídní besídky
3. 5.Taneční představení pro školy Kočky
5.-8. 5.Ústřední kolo Komorní hry - dechy, Orlová
6. 5.Vystoupení v ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
7. 5.Taneční soutěž, Jablonné n. Orlicí
11. 5.Koncert kytarového orchestru, Prostějov
11. 5.Podvečer klávesových nástrojů
11. 5.Představení pro veřejnost LDO
13.-15. 5.Ústřední kolo Komorní hry - smyčce, Jindřichův Hradec
16. 5.Výchovný koncert pro MŠ, ZŠ
16. 5.Koncert klasických a populárních melodií, Libina
17. 5.Výchovný koncert pro MŠ, ZŠ
17. 5.Výchovný koncert, Libina
17. 5.Vernisáž výstavy KVĚTY 2016- Ornament, Nová Galerie ZUŠ Uničov
18. 5.1. absolventský koncert
19. 5.Otevřená hodina LDO
19. 5.Regionální přehlídka ve čtyřruční hře, ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
20.-22. 5.Plenér Oskava, VO
20. 5.Regionální přehlídka duet
24. 5.2. absolventský koncert
25.-27. 5.ZÁPIS
26. 5.Představení pro školy LDO
28. 5.FESTIVAL ZUŠ Olomouckého kraje
28. 5.Kácení máje, Libina
31. 5.Program při předávání maturitních vysvědčení
ČERVEN
Třídní besídky
1. 6.VERNISÁŽ, představení LDO
2. 6.Výstava absolventských prací, vernisáž, Nová galerie
2. 6.3. absolventský koncert, Koncertní síň
4. 6.UNIČOVSKÉ HUDEBNÍ JARO, Koncertní síň
8. 6.VERNISÁŽ, představení LDO, Olomouc
10. 6.4. absolventský koncert, Koncertní síň
10.-16. 6.Dětská scéna, celostátní přehlídka, Svitavy
14.-18. 6.Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka
13.- 17. 6.Postupové zkoušky
18. 6.Taneční představení- absolventky, kino
22.-26. 6.Mladá scéna, Ústí nad Orlicí
23. 6.Závěrečný koncert, Koncertní síň
24. 6.Klavírní pódium, Karviná
29. 6.Klavírní podvečer