OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení výuky
20. 9.Vernisáž výstavy Plenér 2016 - Oskava, Nová galerie ZUŠ Uničov
27. 9.Vystoupení při zahájení školního roku SPŠ a SOU MKZ
28. 9.
Státní svátek
ŘÍJEN
5.- 6. 10.
Týden knihoven - LDO, Knihovna Uničov
6. 10.
Vystoupení pro seniory - Den otevřených dveří Centra sociálních služeb Uničov
15. 10.
Vystoupení tanečního oboru na módní přehlídce
26. 10.Klavírní kurzy 2016/2017
26.-27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
LISTOPAD
1. 11.Pěvecký podvečer
2. 11.Vernisáž výstavy TVÁŘ, Nová galerie ZUŠ Uničov
10. -12. 11.
Pěvecká soutěž Olomouc 2016
16. 11.

Setkání generací- koncert, výstava - Koncertní síň

17. 11.Státní svátek
24. 11.Členská schůze SRP ZUŠ Uničov
PROSINEC
3. 12.Klavírní kurzy 2016/2017
3. 12.Workshop VO
Třídní besídky
9. 12.Generální zkouška Smyčcového orchestru - Litovel
11. 12.Vánoční koncert Smyčcového orchestru - Litovel
13. 12.Adventní koncert pro klub seniorů v Libině
14. a 15. 12.Koledové dárečky pro MŠ
Adventní koncert pro seniory – Dolní Sukolom
17. 12.Vánoční koncert školy - Koncertní síň
18. 12.Vánoční koncert Smyčcového orchestru - Moravičany
19. 12.Vánoční jarmark VO
20. 12.Vánoční koncert v Kulturním domě v Libině
LEDEN
Třídní besídky
5. 1.Výstava KRESBA, Nová galerie ZUŠ Uničov
14. 1.
Klavírní kurzy 2016/2017
16. - 20. 1.Pololetní přehrávky ve hře na klavír a keyboard
23. -25. 1.
Otevřené hodiny tanečního oboru
31. 1.Okresní kolo přehlídky výtvarného oboru ZUŠ, výstava, vernisáž, Olomouc
ÚNOR
Třídní besídky
2. 2.Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
3. 2.Klavírní kurzy 2016/2017
8. 2.Dechový podvečer
9. 2.POLOLETNÍ KONCERT
13. 2.
Klavírní kurzy 2016/2017
14. 2.Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
15. 2.Klavírní podvečer
16. 2.Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
18. 2.Klavírní kurzy 2016/2017, Koncert na rozloučenou
21. - 22. 2.Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, Olomouc
21. 2.Animační program, výstavy, Muzeum umění Olomouc
22. 2.Poetický večer
23. - 24. 2.Dětská scéna- okresní kolo soutěžní přehlídky v přednesu, Olomouc
27. 2. - 5. 3.Jarní prázdniny
BŘEZEN
2. - 4. 3.
Soutěž „PRAGuitarra Clássica 2017“
6. 3.
Výstava TISK-OTISK, vernisáž, Nová galerie
7. 3.
Podvečer populárních písní
7. 3.
Hudební vystoupení pro klub seniorů v Libině
8. 3.Kytarový podvečer
9. 3.Jarní koncerty mladších žáků
11. 3.Hudební vystoupení v rámci oslav MDŽ v Libině
14. 3.Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, Šternberk
15. - 16. 3.Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Uničov
21. -22. 3.Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, Uničov
24. 3.Krajské kolo soutěže Wolkrův Prostějov - přednes
24. 3.Závěrečné zkoušky absolventů II. stupně
25. 3.Krajské kolo soutěže Wolkrův Prostějov - divadlo
28. 3.Přehrávky absolventů I. stupně
29. -30. 3.Měsíc čtenářů – Knihovna Uničov
30. 3.Koncert vítězů okresního kola soutěží ve hře na smyčcové nástroje

DUBEN
2. 4.
Taneční soutěž, Prostějov
2. 4.
Jarní koncert Dechového orchestru – Šumvald
4.-5. 4.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Olomouc
5. 4.
Kytarový podvečer, sálek ZUŠ
7. 4.VEČER POPULÁRNÍCH MELODIÍ, Koncertní síň
7. 4.Dětská scéna – krajské kolo v přednesu, Olomouc
11. 4.Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, Zábřeh
11. 4.Velikonoční besídka PHPV
12. 4.Koncerty absolventů II. stupně
26. 4.Koncerty žáků Přípravného studia
27. 4.Přehlídka komorní hry klávesových nástrojů
29. 4.Hudební vystoupení v rámci Stavění máje v Libině
29.- 30. 4.Taneční soutěž „Na špičkách“, Brno
Taneční soutěž – Hradec Králové
KVĚTEN

Třídní besídky
3. 5.
Veřejné vystoupení LDO
4. 5.
Koncert žáků 1. ročníku, Můj první koncert, sálek ZUŠ
4. 5.
Dvacatero kvítí, Taneční představení, kino Uničov
6. 5.Koncert Dechového orchestru, Brezová pod Bradlom, Slovensko
9. 5.Klávesový podvečer komorní hry
10. 5.Výstava Květy 2017, Nová galerie
11. 5.Koncert oblíbených melodií, Kulturní dům Libina
12.-14. 5.Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje Liberec
13. 5.Soutěž Tanečního oboru - Grand Prix Olomouc
17. 5.Rodinné muzicírování, sálek ZUŠ
18. 5.Přehlídka čtyřruční hry, Olomouc
19. 5.Regionální přehlídka smyčcových duet
18. -19. 5.Krajská soutěžní přehlídka výtvarného oboru, Olomouc
19. - 21. 5.Ústřední kolo ve hře na kytaru, Plzeň
20. 5.Koncert Dechového orchestru, kino Uničov
22. - 23. 5.Výchovné koncerty pro ZŠ a MŠ
24. 5.Představení LDO pro rodiče
24., 25. 5.Představení LDO pro školy
25. 5.Přehrávka absolventů II. stupně – sálek ZUŠ
27. 5.worshop pro žáky VO "Květy" ZUŠ open
30. 5.ZUŠ OPEN pro Centrum sociálních služeb
30. 5.ZUŠ OPEN, Procházka uměleckými obory, Výstava VO, Koncertní síň
31. 5.Hledáme nové talenty – talentové zkoušky a zápis nových žáků
31. 5.Program při předávání maturitních vysvědčení
ČERVEN
Třídní besídky
1. -2. 6.Zápis a talentové zkoušky
3. 6.
Uničovské hudební jaro, kytarové setkání CHVĚNÍ
7. 6.Představení LDO, Rosa parks
9. 6.2. absolventský koncert, Koncertní síň
13. 6.Výstava Absolventských prací, Nová galerie
15. 6.Představení LDO pro školy
16. 6.Zápis a talentové zkoušky v Libině
17. 6.Vystoupení žáků na náměstí, Farmářské trhy Uničov
22. 6.3. absolventský koncert, Koncertní síň
25. 6.Koncert DO, Bierun
25. 6.Praque Junior Note, Praha
26. 6.Závěrečný koncert, Koncertní síň
30. 6.Vydávání vysvědčení