OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

 

V PRŮBĚHU ROKU SE VĚNUJEME TĚMTO AKTIVITÁM


Vystoupení oboru a tematické dramatické večery
Pracovní soustředění a workshopy: volitelná nabídka pro žáky, účast nad rámec výuky,  většinou      během víkendu: Zdravotní klaun, Improliga, Loutka a práce s předmětem.

Spolupráce se základní školou: vystoupení pro školy, projekty na rozvoj kompetencí důležitých pro  fungování dítěte ve společnosti (čtenářská gramotnost, mediální výchova, …)


• Spolupráce s knihovnou v Uničově – Týden knihoven, Celé Česko čte dětem


Literárně – dramatický podvečer LIPO: kdokoliv z účastníků akce může ostatní seznámit se svou oblíbenou knihou, přečíst z ní úryvek, poslechnout si hudební improvizace našich žáků, dát si čaj a drobné občerstvení. Akce se koná na jaře v Šatlavě ve spolupráci s MKZ Uničov.

Dětská scéna - přehlídka dětského divadla a přehlídka dětských recitátorů: žáci se mohou účastnit přehlídek, ať už jako sólový interpret nebo v divadelním souboru, smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností.


Literární kavárna v Přerově: probíhá na přelomu března-dubna v prostorách přerovského Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Každoročně je zde příjemná atmosféra. Naši žáci si připravují drobné texty a knihy, o které se prostřednictvím četby či krátkého scénického výstupu  dělí s ostatními. Vytváří se tak prostor pro sdílení čtenářského zážitku.

•  Wolkrův Prostějov: přehlídka sólového interpretačního projevu a divadelní poezie od 15ti let.

OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHY LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU