OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

INFORMACE O STUDIU

Studium výtvarného oboru poskytuje žákům možnost rozvíjet nadání prostřednictvím tvořivých činností. Žáci zde uplatňují  svou představivost a kreativitu, učí se vnímat estetické hodnoty, vyjadřovat se pomocí řeči výtvarného jazyka a používat rozmanité výtvarné techniky. Získávají vhled do oblasti dějin umění, tříbí svůj cit a učí se utvářet a formulovat své názory na výtvarná díla.

Vyučující:

Mgr. Hana Čermáková

Mgr. Bronislava Šnajdrová

Telefonní spojení na Výtvarný obor, Masarykovo náměstí 585 054 262, linka 22, vo@zusunicov.cz

 

Více  informací na ŠVP, str. 211