OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

ORGANIZACE VÝUKY


Studium hudebního oboru umožňuje žákovi rozvíjet kreativitu a utvářet schopnost využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace. V individuální výuce, a později i v předmětech kolektivní hudební praxe, propojujeme aktivní osvojování hry na hudební nástroj nebo sólového zpěvu s rozvojem tvořivých schopností. Další nezbytné vědomosti pro poznávání zákonitostí hudebního jazyka a orientaci v jeho vývoji získávají žáci v kolektivním vyučování  předmětů z oblasti hudební teorie.

Přípravné studium   (pro žáky od 5 let) – 2 hodiny týdně
Základní studium  I. stupně   (pro žáky od 7 let)
Základní studium II. stupně (pro žáky od 14 let)
Hra na nástroj / sólový zpěv:
1 hodina týdně
Hudební nauka (1. – 5. ročník I.stupně ):
1 hodina týdně
Volitelné předměty dle požadavků učebních plánů ( od 4. ročníku ):
0,5 – 3 hodiny týdně

Více o konkrétních učebních plánech viz ŠVP, str. 11

Úplata za vzdělávání