OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Informace o studiu

Taneční výchova podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí a jejich smysl pro kultivovaný pohyb a krásu tance. Přispívá k harmonickému vývoji osobnosti žáka. Vedle pohybových a tanečních dovedností rozvíjí  tvůrčí schopnosti, učí hledat vlastní způsob neverbálního vyjadřování a originality. Tanec je pohybová aktivita, která zvyšuje kondici, sebedůvěru a pocit jistoty. Kolektivní forma výuky přispívá k rozvoji sociální adaptability žáka a jeho schopnosti komunikovat.

 


Trotsenko Iryna (TO) / taneční sál / Masarykovo nám. / tel./linka: 585 054 262/21

Více informací viz ŠVP, str. 223

Úplata za vzdělávání