OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru je naplňován ve studijním zaměření Dramatická tvorba. Kolektivní formou jsou vyučovány předměty Přípravná dramatická výchova, Dramatická výchova a Základy dramatické tvorby, které zahrnují tvořivé dramatické činnosti vycházející z improvizace a směřující k dramatickým tvarům. Individuální výuka je realizována v předmětu Práce s textem a přednes, jehož obsahem je tvůrčí interpretace textu.

Přípravné studium ( od 6 let )  a Základní studium I. stupně ( od 7 let )
•    Přípravná dramatická výchova
•    Dramatická výchova
•    Základy dramatické tvorby: od 3.ročníku
•    Práce s textem a přednes: od 3.ročníku

Přípravné studium a Základní studium II. stupně ( od 14 let ), Studium pro dospělé ( od 18 let )
•    Základy dramatické tvorby
•    Práce s textem a přednes

Požadavky pro přijímací zkoušky:  rozvinuté komunikační schopnosti, samostatnost, rytmicko – pohybové dovednosti


Vyučující:
MgA. Jana Jurkasová (LDO) / uč. č. 18

Litovelská ulice / tel./linka: 585 054 210/29

Více informací viz ŠVP, str. 233

Úplata za vzdělávání