OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY

Soutěžní přehlídka „Mozart opět v Olomouci 2009“
12. 11. 2009
Výsledky žáků ZUŠ Uničov
Zlaté pásmo: Lucie Suchá, Vendula Nováková (tř. uč. Tamara Frömlová)
Barbora Kallerová, Eliška Záhorová (tř. uč. Ludmila Smetanová)
Stříbrné pásmo: Petra Šafářová (tř. uč. Ludmila Smetanová)
Bronzové pásmo: Kateřina Steidlová, Jana Bahúlová (tř. uč. Ludmila Smetanová)
Čestné uznání: Ludmila Švábeníková (tř. uč. Lenka Mojdlová)

Zvláštní cena za interpretaci skladby českého autora:
Vendula Nováková - V. Novák: Písně zimních nocí op.30
Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů
4. 2. 2010 Šternberk
2. místo – Trio zobcových fléten
Julie Šenková, Veronika Nečková a Lucie Konečná
Vyučující
Jan Charfreitag
Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna
2. - 3. 3. 2010 Olomouc
1. místo s postupem Hugo Hron
Zvláštní ocenění poroty s postupem Kryštof Grygar
2. místo Alžběta Zdražilová

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
16. 3. 2010 Olomouc
Komorní trio
kat. 4/I
1. místo s postupem
Zouharová Eva, Vitešníková Žofie,
Steidlová Kateřina
Vyučující
Alena Zouharová
Komorní trio
kat. 4/II.
1. místo s postupem a Zvláštní ocenění za muzikální projev
Drábek Rostislav, Niklová Zuzana,
Suchá Lucie
Vyučující
Alena Zouharová
Smyčcové duo
kat. 1/III.
2. místo
Hájková Klára, Semeňáková Kamila
Vyučující
MgA. Petra Machková Čadová
Komorní trio
kat. 4/III.
1. místo s postupem
Schönová Monika, Zouharová Markéta,
Bahúlová Jana
Vyučující
Alena Zouharová
Smyčcové trio
kat. 3/IV.
1. místo s postupem
Krejčí Zuzana, Mazáková Miloslava,
Sedláčková Anna
Vyučující
MgA. Petra Machková Čadová
Komorní trio
kat. 5/IV.
1. místo s postupem
Schönová Veronika, Šinglovičová Markéta,
Nováková Vendula
Vyučující
Jana Zámečníková

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ literárně-dramatických oborů v sólovém přednesu
9. 4. 2010 Olomouc
I. kategorie - 1. místo s postupem do ústředního kola Hugo Hron
pamětní list za účast Kryštof Grygar
pamětní list za účast Veronika Vojáčková

Krajské kolo národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů Šternberk 14. 4. 2010
Komorní trio
kat. 4/I
1. místo s postupem do ústředního kola
Zouharová Eva, Vitešníková Žofie,
Steidlová Kateřina
Vyučující
Alena Zouharová
Komorní trio
kat. 4/II.
1. místo s postupem do ústředního kola a Mimořádné ocenění za hudební projev
Drábek Rostislav, Niklová Zuzana,
Suchá Lucie
Vyučující
Alena Zouharová
Komorní trio
kat. 4/III.
1. místo a Mimořádné ocenění učitelce ZUŠ Aleně Zouharové za pedagogické vedení souborů
Monika Schönová, Markéta Zouharová, Jana Bahúlová
Vyučující
Alena Zouharová
Smyčcové trio
kat. 3/IV.
1. místo
Krejčí Zuzana, Mazáková Miloslava,
Sedláčková Anna
Vyučující
MgA. Petra Machková Čadová
Komorní trio
kat. 5/IV.
2. místo
Schönová Veronika, Šinglovičová Markéta,
Nováková Vendula
Vyučující
Jana Zámečníková
Konfrontace 2010 - soutěžní přehlídka elektronických klávesových nástrojů, 29. - 30. 4., Karviná
Zlaté pásmo
Vojtěch Juráš
Vyučující
Mgr. Hana Kaštanová

Krajské kolo přehlídky recitátorů „Dětská scéna“ – 16. 4., Olomouc
Hugo Hron čestné uznání
Kryštof Grygar čestné uznání

Výsledky soutěže ZUŠ pro klavírní dua "Dvořákův Lipník"
13. - 15. 5., Lipník nad Bečvou
II. kategorie: 1. místo Barbora Kallerová, Eliška Záhorová
III. kategorie: 2. místo Jana Bahúlová, Petra Šafářová

Výsledky regionální soutěžní přehlídky ve 4-ruční hře na klavír a dva klavíry
20. 5. Olomouc

II. kategorie:

zlaté pásmo

Zláštní ocenění za mimořádný výkon
Lucie Suchá, Anna Trávníčková

III. kategorie:

zlaté pásmo

Zvláštní ocenění za interpretaci skladby L. Janáčka - Kalamajka
Barbora Kallerová, Eliška Záhorová

bronzové pásmo Nikol Klabanová, Jan Kunst

IV. kategorie:

zlaté pásmo

Zvláštní ocenění za interpretaci skladby Clauda Debussyho - En Bateau
Jana Bahúlová, Petra Šafářová

V. kategorie:

zlaté pásmo

Zvláštní ocenění za mimořádný výkon
Vendula Nováková, Zuzana Novotná

bronzové pásmo Karolina Mašková, Hana Páleníková

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
22. 5. 2010 Jindřichův Hradec
Komorní trio
kat. 4/I
3. místo
Zouharová Eva, Vitešníková Žofie,
Steidlová Kateřina
Vyučující
Alena Zouharová
Komorní trio
kat. 4/II.
2. místo
Drábek Rostislav, Niklová Zuzana,
Suchá Lucie
Vyučující
Alena Zouharová

Ústřední kolo soutěžní přehlídky LDO ZUŠ České republiky 3.-6. 6. Uherské Hradiště
Hugo Hron 3. místo, kategorie přednes
vyučující Jana Jurkasová

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, 11. - 14. 6. 2010
Kategorie Mládí /do 13 let/ Čestné uznání s Cenou za 5. místo v absolutním pořadí
Lucie Suchá
Vyučující
Tamara Frömlová
Mezinárodní soutěž a výstava dětské tvorby Martin 2010
Martina Rybová - Čestné uznání vyučující M. Adolf

Mezinárodní soutěž Interetno, Subotica 2010
Františka Orságová, diplom vyučující M. Adolf

Výsledky za minulý rok najdete v archivu.