OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

 

SMĚRNICE

o stanovení úplaty za vzdělávání ve školním roce

2018/2019

dle § 8 Vyhlášky č. 71 / 2005 Sb. v platném znění

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

na č. ú. 60 633 811/ 0100 u KB a.s., pobočka Uničov

VS je poř. č. žáka, je uveden na příkaze k úhradě

- do 15. září (I. pololetí)

- do 15. února (II. pololetí)


VÝTVARNÝ OBOR za pololetí
Přípravné studium a Základní studium 1 250,- Kč
Studium pro dospělé (SŠ+VOŠ) 1 250,- Kč
Studium pro dospělé (VŠ) 2 100,- Kč

HUDEBNÍ OBOR

Hlavní obor:
Přípravná hudebně-pohybová výchova
900,- Kč
Přípravné studium I. a Základní studium - individuální výuka
1 600,- Kč
Přípravné studium I. a Základní studium - skupinová výuka
1 000,- Kč
Přípravné studium II. stupně
1 300,- Kč
Studium pro dospělé (SŠ+VOŠ) - individuální výuka 1 600,- Kč
Studium pro dospělé (SŠ+VOŠ) - skupinová výuka 1 000,- Kč
Studium pro dospělé (VŠ) 2 100,- Kč
Druhé studijní zaměření v hudebním oboru
Přípravné studium I. a Základní studium - individuální výuka 1 100,- Kč
Přípravné studium I. a Základní studium - skupinová výuka 650,- Kč

TANEČNÍ OBOR
Přípravné studium I.
1 100,- Kč

Základní studium a Přípravné studium II. 1 200,- Kč

Studium pro dospělé (SŠ+VOŠ)1 200,- Kč
Studium pro dospělé (VŠ) 2 100,- Kč

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Přípravné studium a Základní studium 1 100,- Kč
Studium pro dospělé (SŠ+VOŠ) 1 100,- Kč
Studium pro dospělé (VŠ) 2 100,- Kč


Další úpravy školného (případné slevy, odklad platby, apod.), stanovuje na základě písemné žádosti a předložených podkladů pro jednotlivé případy ředitelka školy.

Dle školního řádu je nedodržení dohodnutého termínu platby důvodem pro ukončení studia.

V Uničově, 28. května 2018

Mgr. Ludmila Smetanová
ředitelka školy