Plán aktivit

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1. KONCERT ABSOLVENTŮ
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝ OBOR 2024
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní rok > Aktuality > Navždy odešel Jan Morávek, emeritní ředitel ZUŠ Uničov

Navždy odešel Jan Morávek, emeritní ředitel ZUŠ UničovDatum konání:
5.1.2021
parte-jm-a.jpgZákladní umělecká škola Uničov s úctou vzpomíná na emeritního ředitele ZUŠ Uničov
a mimořádnou osobnost kulturního života města, pana Jana Morávka.


Jen stěží můžeme v krátkosti vyjmenovat všechny počiny pana Morávka, kterými se zasloužil o rozvoj uničovské umělecké školy a kulturního života našeho regionu.

V čele ZUŠ Uničov stál od roku 1964 celých 24 let až do roku 1988. V tomto období škola rozšířila nabídku vyučovaných předmětů o výuku výtvarného a literárně-dramatického oboru a zvýšil se zájem také o hudební vzdělávání, v jehož důsledku se počet žáků ZUŠ Uničov téměř zdvojnásobil. Proměnou prošly i prostory obou budov školy, ve kterých proběhly potřebné rekonstrukce a zkvalitnilo se tak prostředí pro výuku estetických předmětů. Byl rozšířen pedagogický sbor a škola se začala více uplatňovat v místním kulturním dění.

Zajímavou aktivitou se staly Hudební podvečery – besedy o hudbě, které pan Morávek se svými spolupracovníky organizoval od roku 1966. Vedle popularizace vážné hudby se věnoval i výchově aktivních muzikantů. Vyučoval hru na housle a založil tradici činnosti školního smyčcového orchestru i příležitostných komorních souborů. Z bohaté historie smyčcového oddělení školy čerpají naši učitelé i žáci dodnes. Současný školní smyčcový orchestr pokračuje v praxi společných vystoupení učitelů a žáků školy, stejně jako na spolupráci s profesionálními hudebníky. Své nezastupitelné místo v kalendáři ZUŠ má stále i Regionální přehlídka smyčcových duet, jejíž vznik inicioval Jan Morávek v roce 1985.

ZUŠ Uničov se koncem 80. let začala prosazovat i do širšího povědomí české hudební pedagogické veřejnosti. Z podnětu Jana Morávka byla škola v roce 1985 poprvé pověřena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizací ústředního kola Národní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové a bicí nástroje. Tato událost se stala součástí života školy a města po dobu více než 15 let. Na celostátní setkávání v Uničově dodnes odborná veřejnost napříč republikou ráda vzpomíná.

Důležitou kapitolou ve výčtu aktivit pana Jana Morávka je i jeho dlouholetá organizátorská činnost pro Kruhy přátel hudby v Uničově a širokém okolí, jíž významně přispěl k rozvoji regionálního hudebního života. V tomto kontextu můžeme připomenout výjimečné události města, např. slavnostní otevření koncertní síně po rekonstrukci kostela Povýšení sv. Kříže v roce 1983 nebo instalaci renovovaných varhan a založení tradice podzimních hudebních festivalů v roce 1987.

Pan Jan Morávek zůstal naším věrným příznivcem a laskavým divákem i po odchodu do důchodu. Jeho vize - otevírat brány do světa umění a být v něm žákům spolehlivými průvodci - je v ZUŠ Uničov stále aktuální. Za mimořádný osobní přínos k rozvoji uničovské základní umělecké školy i kulturního života města patří panu Janu Morávkovi naše úcta a upřímné poděkování.

S hlubokou úctou vzpomínáme…