Plán aktivit

P Ú S Č P S N
1
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Základní umělecká škola v Uničově dnes

Základní umělecká škola v Uničově svoji historii začala psát 1. září 1945. V tehdy zřízené Městské hudební škole bylo přijato k výuce 88 žáků. Původní „dvoutřídka“ klavírní a houslové hry se během několika desetiletí rozvinula v moderní čtyřoborovou uměleckou školu, do níž za vzděláním v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru přicházejí žáci nejen z Uničova, ale i z širokého okolí přilehlých obcí, zejména z Šumvaldu, Troubelic, Dlouhé Loučky, Nové Hradečné, Medlova, Střelic a Želechovic. Dnes škola provozuje také pobočku v Libině.

Během své existence škola několikrát změnila název i zřizovatele, ale její poslání zůstavá neměnné: poskytovat žákům základy uměleckého vzdělání a kultivovat jejich osobnost, nejtalentovanější žáky připravovat k dalšímu odbornému studiu a v neposlední řadě ovlivňovat kulturní život města i regionu.

Počet zájemců o studium i kolektiv zaměstnanců se podařilo v uplynulém období stabilizovat tak, že dnes má škola, kterou zřizuje Olomoucký kraj, asi 600 žáků, o něž pečuje 30ti členný pedagogický sbor.

Ke své činnosti využívá ZUŠ Uničov dvě budovy se specializovanými učebnami, komorním i tanečním sálem, výtvarným ateliérem, keramickou dílnou. Díky vstřícnosti města Uničov prezentuje škola významné koncerty a aktivity ve zdejší Koncertní síni, jež byla zrekonstruovaná z bývalého kostela minoritského kláštera. Také výtvarný obor vystavuje své práce v důstojném prostředí „Nové galerie“ v prostorách budovy na Masarykově náměstí.

Za největší úspěch považujeme trvalý zájem rodičů a žáků o nabízené vzdělávací programy. Také stálá přízeň uničovského publika při našich aktivitách je dobrou vizitkou školy a pro učitele i žáky povzbudivým zjištěním. Pedagogům uspokojení přináší skutečnost, že se jejich žáci pravidelně dobře umísťují v interpretačních a výtvarných soutěžích. Jsme rádi, že se nám daří připravovat žáky k přijímacím zkouškám na střední a vyšší odborné školy s uměleckým zaměřením.

V činnosti školy zaujímají významné místo výměnné koncerty a společné projekty či individuální spolupráce se „ZUŠkami“ v regionu i mimo něj. Mezi naše tradiční partnery patří např. ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, ZUŠ V. Ambrose v Prostějově, ZUŠ B. Martinů v Poličce či nově ZUŠ B. Kozánka v Přerově.

Opakovaná pozvání k partnerům do Německa, Polska, Švýcarska i atraktivní kontakty v Lotyšsku či Španělsku jsou pro nás výzvou a skvělou motivací.

Během uplynulých školních let to byly stovky dětí, které za pomoci svých učitelů postupně pronikaly do tajemství světa hudby, výtvarného, dramatického i tanečního umění. Učily se hledat, poznávat a nacházet krásu, radost i poučení. Naše škola jim k tomu vytvářela optimální podmínky. A to zůstává jejím hlavním úkolem i do budoucna.