Plán aktivit

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2
Pohádková výstava
3
Pohádková výstava
4
ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024
Pohádková výstava
5
ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024
Dodatečný zápis do hudebního oboru
Pohádková výstava
6
Pohádková výstava
7
Pohádková výstava
Dodatečný zápis do výtvarného oboru
8
Pohádková výstava
9
Pohádková výstava
10
Pohádková výstava
11
Pohádková výstava
12
Pohádková výstava
13
Pohádková výstava
14
Pohádková výstava
15
Pohádková výstava
16
Pohádková výstava
17
Pohádková výstava
18
Pohádková výstava
19
Pohádková výstava
20
Pohádková výstava
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
21
Pohádková výstava
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
22
Pohádková výstava
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
23
Pohádková výstava
24
Pohádková výstava
25
Pohádková výstava
26
Pohádková výstava
27
Pohádková výstava
28
Pohádková výstava
29
Pohádková výstava
30
Pohádková výstava
1
Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Základní umělecká škola v Uničově dnes

Základní umělecká škola v Uničově svoji historii začala psát 1. září 1945. V tehdy zřízené Městské hudební škole bylo přijato k výuce 88 žáků. Původní „dvoutřídka“ klavírní a houslové hry se během několika desetiletí rozvinula v moderní čtyřoborovou uměleckou školu, do níž za vzděláním v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru přicházejí žáci nejen z Uničova, ale i z širokého okolí přilehlých obcí, zejména z Šumvaldu, Troubelic, Dlouhé Loučky, Nové Hradečné, Medlova, Střelic a Želechovic. Dnes škola provozuje také pobočku v Libině.

Během své existence škola několikrát změnila název i zřizovatele, ale její poslání zůstavá neměnné: poskytovat žákům základy uměleckého vzdělání a kultivovat jejich osobnost, nejtalentovanější žáky připravovat k dalšímu odbornému studiu a v neposlední řadě ovlivňovat kulturní život města i regionu.

Počet zájemců o studium i kolektiv zaměstnanců se podařilo v uplynulém období stabilizovat tak, že dnes má škola, kterou zřizuje Olomoucký kraj, asi 600 žáků, o něž pečuje 30ti členný pedagogický sbor.

Ke své činnosti využívá ZUŠ Uničov dvě budovy se specializovanými učebnami, komorním i tanečním sálem, výtvarným ateliérem, keramickou dílnou. Díky vstřícnosti města Uničov prezentuje škola významné koncerty a aktivity ve zdejší Koncertní síni, jež byla zrekonstruovaná z bývalého kostela minoritského kláštera. Také výtvarný obor vystavuje své práce v důstojném prostředí „Nové galerie“ v prostorách budovy na Masarykově náměstí.

Za největší úspěch považujeme trvalý zájem rodičů a žáků o nabízené vzdělávací programy. Také stálá přízeň uničovského publika při našich aktivitách je dobrou vizitkou školy a pro učitele i žáky povzbudivým zjištěním. Pedagogům uspokojení přináší skutečnost, že se jejich žáci pravidelně dobře umísťují v interpretačních a výtvarných soutěžích. Jsme rádi, že se nám daří připravovat žáky k přijímacím zkouškám na střední a vyšší odborné školy s uměleckým zaměřením.

V činnosti školy zaujímají významné místo výměnné koncerty a společné projekty či individuální spolupráce se „ZUŠkami“ v regionu i mimo něj. Mezi naše tradiční partnery patří např. ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, ZUŠ V. Ambrose v Prostějově, ZUŠ B. Martinů v Poličce či nově ZUŠ B. Kozánka v Přerově.

Opakovaná pozvání k partnerům do Německa, Polska, Švýcarska i atraktivní kontakty v Lotyšsku či Španělsku jsou pro nás výzvou a skvělou motivací.

Během uplynulých školních let to byly stovky dětí, které za pomoci svých učitelů postupně pronikaly do tajemství světa hudby, výtvarného, dramatického i tanečního umění. Učily se hledat, poznávat a nacházet krásu, radost i poučení. Naše škola jim k tomu vytvářela optimální podmínky. A to zůstává jejím hlavním úkolem i do budoucna.