Plán aktivit

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1. KONCERT ABSOLVENTŮ
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Oddělení klávesových nástrojů

Oddělení klávesových nástrojů

nabízí výuOddělení klávesových nástrojůku ve studijních zaměřeních Hra na klavír a Hra na elektronické klávesové nástroje. Vzhledem k celkovému počtu žáků i pedagogů patří ve škole mezi největší a vzhledem k dosaženým výsledkům také k nejúspěšnějším.

Žáci oddělení pravidelně účinkují na školních koncertech, účastní se regionálních i celostátních přehlídek a soutěží a tvoří i vlastní hudební a mezioborové projekty. V největší míře se věnují sólové hře, ale cenné interpretační zkušenosti získávají i v  různých komorních seskupeních. Zkušení a zběhlí hráči mohou spolupracovat i s žáky dalších oddělení při hře v komorních souborech a orchestrech.

Více než patnáctiletou tradicí oddělení je organizace klavírních kurzů. Termín v podzimních prázdninových dnech je příležitostí pro krásná a inspirativní setkání klavíristů různých věkových kategorií, od dětí až po dospělé.

Dalšími specifickými aktivitami oddělení jsou tematické podvečery. Mezi nejzajímavější projekty patří ty, které pořádáme společně s jinými obory. Takový byl např. Večer tance ve spolupráci s tanečníky nebo  komponovaný večer Z pohádky do pohádky realizovaný s žáky literárně-dramatického oboru. Velký úspěch měl i samostatný podvečer klávesových nástrojů věnovaný středoevropským skladatelům My a naši sousedé nebo Hudební podvečer filmových melodií. Cílem všech projektů je umožnit co největšímu počtu žáků  realizovat se a uplatnit získané hudební znalosti v širších souvislostech.

Zajímavou zkušeností pro klavíristy jsou hudební setkání s žáky přátelských ZUŠ. Oddělení klávesových nástrojů spolupracuje s olomouckými školami ZUŠ Iši Krejčího a ZUŠ „Žerotín“, výjimečné zážitky přináší výlety a společné koncerty se žáky ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné a ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku.

Žáci oddělení v minulosti opakovaně velmi úspěšně reprezentovali školu v sólových i komorních soutěžích. Největší důraz klademe na účast v Národní soutěži ZUŠ, která svým postupovým klíčem od školních až po ústřední kola nabízí možnost účasti a porovnání se s vrstevníky většímu počtu žáků. Ve hře na klavír, keyboard i v komorní hře se naši žáci v uplynulém období probojovali až do národních kol, ve kterých dosáhli významných úspěchů. Mimořádné zkušenosti, zážitky i ocenění získali naši klavíristé také v dalších celostátních a mezinárodních soutěžích, jako např. Novákova Kamenice, Prague Junior Note, Mozart opět v Olomouci – sólová hra, Per quattro mani v Praze a Čtyři ruce na klávesách v Karlových Varech, Dvořákův Lipník – čtyřruční hra, Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus – komorní hra. Keyboardisté zase sbírali ocenění na celostátní soutěžní přehlídce Nová konfrontace v Karviné a na soutěžní přehlídce s mezinárodní účastí v Povážské Bystrici.

Vyvrcholením studia žáků naší školy je vystoupení na absolventském koncertě. Naším záměrem je dovést každého žáka oddělení k tomuto cíli a současně mu umožnit realizovat se podle jeho zájmu a preferencí. Absolventy směřujeme k aktivnímu prožívání a provozování hudby i po skončení docházky do naší školy.

 

Pozvánka ke studiu - videoprezentace oddělení klávesových nástrojů

 

Studijní zaměření Hra na klavír

Klavír patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější hudební nástroje. Tento melodický a harmonický nástroj nabízí širokou škálu zvukových a výrazových možností. Klavír je uplatňován jako nástroj sólový, tak doprovodný a ve velké míře se uplatní také ve hře souborové a orchestrální. 

 

Studijní zaměření hra Hra na keyboard

Keyboard je klávesový nástroj, který je obohacen o funkce automatického doprovodu, je vybaven širokou škálou zvuků, doprovodných rytmů a má další kreativní funkce, které rozvíjejí muzikálnost a hudební vkus každého žáka.

  • Žáci získávají znalosti a dovednosti v sólové hře, v souhře s jiným nástrojem, ve hře z listu, ve čtyřruční hře, případně ve hře v komorním souboru či orchestru. U žáků chceme vytvořit trvalý vztah k hudbě a chceme je naučit takovým návykům, které jim umožní samostatné studium nových skladeb a zároveň podpoří jejich vlastní tvořivost a kreativitu.
  • Ve výuce obou zaměření je používána klasická odborná literatura, ale také moderní notové materiály.

Co budete do výuky potřebovat?

  • Pro úspěšné studium je nutné, aby měl žák doma vlastní hudební nástroj – klasické nebo digitální pianino pro studium hry na klavír, kvalitní keyboard pro studium hry na keyboard.
  • Notový materiál, který na základě učebního plánu zvolí učitelé.
  • Výběr nástroje, klavírní židle, základního notového materiálu rádi doporučí pedagogové klávesového oddělení.